Formål
Himmerlands Folkemusikskoles hovedformål er, at udbrede kendskab, viden og aktiv beskæftigelse med dansk folkemusik. At undervise, præsentere og videreudvikle den nutidige folkemusik på forskellig vis. Vi vil gerne skabe meningsfuldt musikalsk samvær mellem mennesker. Samvær om en fælles kunstnerisk interesse. Skabe musikalsk udvikling på alle niveauer. Og udvikle musikglæde hos mennesker. Det er vores ønske at folkemusikkulturen vedvarende skal udvikle sig i tiden, skabe sammenhæng mellem mennesker, og være til glæde og oplevelse i både daglige og festlige sammenhænge.

Speciale
Himmerlands Folkemusikskoles speciale er undervisning i dansk folkemusik, med de særlige musikalske kvaliteter, som kendetegner folkemusikken, når den bliver overleveret i levende tradition fra musiker til musiker. 
Et karakteristisk og spændende kendetegn ved folkemusikken er de forskellige måder at udsmykke (forsiringer/koloraturer) melodierne på, som ofte er individuel og personlig, og betinget af musikalsk læring,  praksis, og erfaring. Denne musiktradition kan ikke læses ud af noder, men læres ved mundtlig overlevering i en form for mesterlære.

Lærere og undervisningsform
Vore lærere har alle tilegnet sig folkemusikken i levende overlevering, og derfor lægger vi stor vægt på at undervise efter gehør. Der undervises dog også efter noder, alt efter behov. Vores erfaring viser, at alle kan lære at spille efter gehør, og mange er bedre til at spille efter gehør end efter noder, selvom de måske ikke selv opfatter det sådan.

Folkeligt samvær
Vi er interesserede i folk. Vi gør hvad vi kan for at tage godt imod nyankomne og skabe en god stemning på holdene. Alle er velkomne på deres egne betingelser og gør de forskellige forudsætninger som folk kommer med, til en fælles styrke. Samværet omkring musikken bliver ofte lige så vigtig som selve musikken. Derfor forsøger vi at skabe muligheder for sammenspil på tværs af hold, dels fordi det rent socialt er givende, dels fordi det kan give store musikalske oplevelser at spille sammen.

Historie
Skolen har sin rod tilbage til 1973, hvor Spillemandsmuseet i Rebild tog initiativ til oprettelse af en aftenskole, hvor man tilbød undervisning i folkemusik. Den fik stor betydning for det folkelige musikliv i Himmerland. Det er i væsentlig grad her folk har haft mulighed for at lære at spille musikken. I 2008 blev det besluttet at organisere undervisningen i folkemusik som en selvstændig forening, og dermed blev Himmerlands Folkemusikskole stiftet.

Tlf.: 98569214 ***** kg.ravnk@gmail.com ***** kasserer@folkemusikskole.dk ***** hgbrev@gmail.com (webmaster)
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk